Bảng giá tủ ATS OSUNG

Mô tả

Bảng giá TỦ ATS OSUNG

KT 800x600x300 3P100A 15,800,000
KT 800x600x300 4P100A 16,500,000
KT 800x600x300 3P200A 17,500,000
KT 800x600x300 4P200A 18,500,000
KT 1000x700x300 3P400A 29,700,000
KT 1000x700x300 4P400A 32,500,000
KT 1000x700x300 3P600A 34,280,000
KT 1000x700x300 4P600A 36,800,000
Đơn giá chưa bao gồm VAT và công lắp đặt tại hiện trường .Liên hệ 0912445953