Bảng giá vỏ tủ điện

Vỏ tủ sơn tĩnh điện trong nhà ngoài trời hàng có sẵn .Nếu kích thước không có như trên xin vi lòng gọi.

Hotline: 0912445953

Mô tả

..

Bảng giá bán buôn vỏ tủ sơn tĩnh điện

` Chủng loai —– Đơn giá
1- 300x200x100 —- 100,000.00
2- 350x250x150 —– 135,000.00
3- 400x300x150 —— 165,000.00
4- 450x350x150 —— 210,000.00
5- 500x400x180 —— 250,000.00
6- 600x400x180 ——- 265,000.00
7- 700x500x200 ——- 390,000.00
8- 800x600x200 ——- 490,000.00
9- 1000x700x300 ——- 1,150,000.00
10- 1200x800x300 ——- 1,580,000.00