Tủ phân phối 3 pha có thêm chức năng điều khiển thiết bị từ xa